Do zakończenia głosowania pozostało:

 

Głosowanie zostało zakończone.


Poniżej przedstawiamy informacje oraz dokumenty dotyczące Budżetu Obywatelskiego na rok 2022. Zasady zgłaszania projektów, głosowania zostały określone uchwałą Rady Miejskiej w Praszce nr 261/XXXIII/2021 z dnia 30 września 2021 roku. Niniejsza uchwała określa regulamin oraz wzór wniosku propozycji zadania do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego.

Poniżej przypomnienie wszystkich ważnych informacji dotyczących Budżetu Obywatelskiego na rok 2022.

 • zadania muszą być zgodne z prawem oraz mieścić się w granicach zadań i kompetencji gminy

 • planowana kwota projektów przyjętych do realizacji w 2022 roku nie może łącznie przekroczyć kwoty 50 000,00 zł. Kwotę 50 000,00 zł przeznacza się na zadania inwestycyjne

 • realizacja zadań w ramach budżetu obywatelskiego odbywa się w ciągu jednego roku budżetowego

 • prawo do zgłaszania projektów ma każdy mieszkaniec gminy

 • prawo do udziału w głosowaniu na poszczególne projekty ma każda osoba zamieszkała na terenie gminy

 • głosowanie odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną (Na stronie www.bo.praszka.pl lub w aplikacji mobilnej Gminy Praszka)

Harmonogram budżetu obywatelskiego

 • 15.10.2021 r. – Spotkanie informacyjne  z mieszkańcami
 • 18.10.2021 r. – 29.10.2020 r – Składanie wniosków
 • do 02-11-2021 r. - Weryfikacja zgłoszonych wniosków
 • 02.11.2021 r. - 08.11.2021 r. Kampania informacyjna o projektach,
 • 09.11.2021 r. - 30.11.2021 - Głosowanie na projekty
 • do 07.12.2021 r. – Weryfikacja głosowania i publikacja zwycięskich zadań

Załączniki:
Uchwała Rady Miejskiej - PDFU261-XXXIII-2021.pdf (1,05MB)
Formularz zgłoszeniowy propozycji zadania inwestycyjnego stanowi załącznik nr 1 do ww. uchwały
Zarządzenie Burmistrza Praszki nr Or.0050.109A.2021  z dnia 11-10-2021 r. w sprawie określenia harmonogramu budżetu obywatelskiego gminy Praszka na 2022 r. - PDFZ109A-2021.pdf (22,96KB)