Poniżej przedstawiamy informacje oraz dokumenty dotyczące Budżetu Obywatelskiego na rok 2021. Zasady zgłaszania projektów, głosowania zostały określone uchwałą Rady Miejskiej w Praszce nr 145/XIX/2020 z dnia 20 sierpnia 2020 roku. Niniejsza uchwała określa regulamin oraz wzór wniosku propozycji zadania do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego.

Poniżej przypomnienie wszystkich ważnych informacji dotyczących Budżetu Obywatelskiego na rok 2021.

 • zadania muszą być zgodne z prawem oraz mieścić się w granicach zadań i kompetencji gminy

 • planowana kwota projektów przyjętych do realizacji w 2021 roku nie może łącznie przekroczyć kwoty 50 000,00 zł. Kwotę 50 000,00 zł przeznacza się na zadania inwestycyjne

 • realizacja zadań w ramach budżetu obywatelskiego odbywa się w ciągu jednego roku budżetowego

 • prawo do zgłaszania projektów ma każdy mieszkaniec gminy

 • prawo do udziału w głosowaniu na poszczególne projekty ma każdy mieszkaniec gminy, który ukończył 16 lat
 • głosowanie odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną

Harmonogram budżetu obywatelskiego

 • 20.08.2020 r. – 03.09.2020 r. – Kampania informacyjna,
 • 3.09.2020 r. – Spotkanie informacyjne  z mieszkańcami
 • 9.09.2020 r. – 08.10.2020 r – Składanie wniosków
 • 09.10.2020 r. – 13.10.2020 r. – Weryfikacja wniosków i dopuszczenie zadań do głosowania,
 • 14.10.2020 r. – 21.10.2020 r. – Kampania informacyjna o projektach,
 • 21.10.2020 r. – 08.11.2020 r. – Głosowanie na projekty,
 • do 14.11.2020 r. – Weryfikacja głosowania i publikacja zwycięskich zadań

Załączniki:
Uchwała Rady Miejskiej - PDFU145-XIX-2020.pdf (1,28MB)
Formularz zgłoszeniowy propozycji zadania inwestycyjnego w wersji do druku stanowi załącznik nr 1 do ww. uchwały
Formularz zgłoszeniowy propozycji zadania inwestycyjnego w wersji edytowalnej - DOCXWniosek (36,03KB)
Zarządzenie Burmistrza Praszki Nr Or.0050.89.2020 z dnia 22 września 2020 r. w sprawie zmiany terminów w harmonogramie budżetu obywatelskiego gminy Praszka na 2021 rok. - PDFZ89-2020.pdf (194,71KB)