Poniżej publikujemy listę zweryfikowanych projektów jakie zostały zgłoszone do budżetu obywatelskiego gminy Praszka na rok 2020:

Zadania inwestycyjne:

L.p. Nazwa projektu Lokalizacja Skan projektu
1. Plac parkowo-rekreacyjny nad Wyderką Praszka PDFProjekt nr 1/2020 (2,27MB)
2. Ogólnodostępny parkowo - rekreacyjny plac zabaw w Ganie Gana PDFProjekt nr 2/2020 (1,65MB)
3. Remont Parku Ruskiego Praszka PDFProjekt nr 3/2020 (1,12MB)
4. Zagospodarowanie placu wiejskiego w Kowalach poprzez utworzenie boiska do piłki siatkowej i nożnej, zjazdu linowego oraz strefy rekreacji Kowale PDFProjekt nr 4/2020 (8,48MB)
5. Strefa rekreacyjna z siłownią zewnętrzną Wierzbie PDFProjekt nr 5/2020 (3,86MB)
6. Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Strojcu Strojec PDFProjekt nr 6/2020 (799,98KB)
7. Doposażenie strażaków OSP w Praszce w niezbędny sprzęt ochrony indywidualnej. Praszka PDFProjekt nr 7/2020 (2,50MB)

Zadania organizacji lub dofinansowania imprez sportowo-rekreacyjnych lub kulturalnych:

L.p. Nazwa projektu Lokalizacja Skan projektu
1A. Organizacja imprezy cyklicznej "Strojecka Majówka - 2020" Strojec PDFprojekt 1A-2020.pdf (1,69MB)
2A. Gminny "Dzień Dziecka" w Brzezinach Brzeziny PDFprojekt 2A-2020.pdf (1,22MB)
3A Dożynki Gminne 2020 r. Kowale PDFprojekt 3A-2020.pdf (1,14MB)