Poniżej przedstawiamy informacje oraz dokumenty dotyczące Budżetu Obywatelskiego na rok 2020. Zasady zgłaszania projektów, głosowania zostały określone uchwałą Rady Miejskiej w Praszce nr 63/IX/2019 z dnia  27 czerwca 2019 roku. Niniejsza uchwała określa regulamin oraz wzór wniosku propozycji zadania do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego.

Poniżej przypomnienie wszystkich ważnych informacji dotyczących Budżetu Obywatelskiego na rok 2019.

 • zadania muszą być zgodne z prawem oraz mieścić się w granicach zadań i kompetencji gminy

 • planowana kwota projektów przyjętych do realizacji w 2020 roku nie może łącznie przekroczyć kwoty 60 000,00 zł.

  • kwotę 50 000,00 zł przeznacza się na zadania inwestycyjne

  • kwotę 10 000,00 zł przeznacza się na organizację lub dofinansowanie imprez sportowo-rekreacyjnych lub kulturalnych.

 • realizacja zadań w ramach budżetu obywatelskiego odbywa się w ciągu jednego roku budżetowego

 • prawo do zgłaszania projektów ma każdy mieszkaniec gminy

 • prawo do udziału w głosowaniu na poszczególne projekty ma każdy mieszkaniec gminy, który ukończył 16 lat

Harmonogram budżetu obywatelskiego

 • 1.08.2019 r. – 30.08.2019 r. – Kampania informacyjna,
 • 3.09.2019 r. – Spotkanie informacyjne z mieszkańcami
 • 9.09.2019 r. – 27.09.2019 r – Składanie wniosków
 • 1.10.2019 r. – 11.10.2019 r. – Weryfikacja wniosków i dopuszczenie zadań do głosowania,
 • 14.10.2019 r. – 21.10.2019 r. - Kampania informacyjna o projektach,
 • 21.10.2019 r. – 08.11.2019 r. – Głosowanie na projekty,
 • do 14.11.2019 r. – Weryfikacja głosowania i publikacja zwycięskich zadań.

Załączniki:
Uchwała Rady Miejskiej - PDFU63-IX-2019.pdf (1,01MB)
Wersja do druku formularza zgłoszeniowego propozycji zadania inwestycyjne stanowi załącznik nr 1 do ww. uchwały
Wersja do druku formularza zgłoszeniowego propozycji zadania - organizacja lub dofinansowanie imprez - stanowi załącznik nr 2 do ww. uchwały
Wersje edytowalne (w formacie Word) formularzy zgłoszeniowych - DOCXZałącznik nr 1 (38,58KB), DOCXZałącznik nr 2 (38,63KB)