Budżet obywatelski na rok 2019 w liczbach:  

Osoby uprawnione do głosowania: 11 458
Oddano głosów (razem na oba zadania): 1 606
Głosy nieważne (błędnie wypełniona karta do głosowania, podwójne głosowanie,
głosowały osoby niebędące mieszkańcem gminy
24
Głosy ważne (razem na oba zadania): 1 582
Frekwencja wyniosła 14 %
Głosy oddane elektronicznie 363 (22,6%)
Głosy oddane tradycyjnie (papierowe) 1 243 (77,4 %)

Na poszczególne zadania oddano następujące liczby głosów:

Zadania inwestycyjne:

L.p. Nazwa projektu Skan projektu Liczba głosów
1. Plac parkowo-rekreacyjny nad Wyderką Projekt 1-2019.pdf 130 (8,3 %)
2. Sprawny dojazd - zakup samochodu do transportu osób z niepełnosprawnością Projekt 2-2019.pdf 658 (41,9 %)
3. Siłownia Zewnętrzna na ternie Szkoły podstawowej nr 2 w Praszce Projekt 3-2019.pdf 166 (10,6%)
4. Podniesienie wartości i atrakcyjności wypoczynkowych oraz uniezależnienie się od warunków atmosferycznych osób korzystających z wypoczynku w Centrum rekreacji i Sportu w Strojcu Projekt 4-2019.pdf 547 (34,8%)
5. Dokończenie rozbudowy budynku na potrzeby wiejskie na Placu Wiejskim w Lachowskim Projekt 5-2019.pdf 71 (4,5%)

Zadania organizacji lub dofinansowania imprez sportowo-rekreacyjnych lub kulturalnych:

L.p. Nazwa projektu Skan projektu Liczba głosów
1A. Zatrzymać czas - światowy dzień fotografii Projekt 1A-2019.pdf 236 (24,8 %)
2A. Organizacja imprezy cyklicznej "Strojecka majówka-2019" Projekt 2A-2019.pdf 714 (75,2 %)