Trochę to trwało ale w końcu daliśmy radę. Głosowanie przerosło nasze wyobrażenia i oczekiwania, a podliczanie głosów trwało dłużej niż pierwotnie zakładaliśmy. Ale dosyć tego poniżej wyniki, na które wszyscy czekają:

Budżet obywatelski na rok 2018 w liczbach:

Osoby uprawnione do głosowania: 11 537
Oddano głosów: 3 264
Głosy nieważne:
- błędnie wypełniona karta do głosowania
- podwójne głosowanie
- głosowały osoby niebędące mieszkańcem gminy
264
Głosy ważne: 3 000
Frekwencja wyniosła 28%

Na poszczególne zadania oddano następujące liczby głosów:

L.p. Nazwa projektu Skan projektu Liczba głosów
1 Park ćwiczeń siłowych Street workaut Projekt 1.pdf 58
2 Plac parkowo-rekreacyjny Projekt 2.pdf 114
3 Międzypokoleniowe Centrum Rekreacji Projekt 3.pdf 76
4 Boisko do piłki siatkowej o nawierzchni z trawy syntetycznej Projekt 4.pdf 52
5 Zagospodarowanie placu wiejskiego w Kowalach przy ulicy Ożarowskiej Projekt 5.pdf 84
6 Budowa kaskady wodnej Projekt 6.pdf 73
7 Doposażenie wybranych jednostek OSP z Gminy Praszka w niezbędny sprzęt do ratowania życia, zdrowia i mienia ludności lokalnej Projekt 7.pdf 1949
8 Siłownia zewnętrzna na terenie Szkoły Podstawowej numer 2 w Praszce Projekt 8.pdf 157
9 Poprawa bezpieczeństwa rowerzystów i pieszych poprzez zamontowanie dodatkowego oświetlenia Drogi rowerowej przy parkingu cmentarnym na ul. Kaliskiej oraz chodnika ul. Powstańców śląskich na odcinku od skrzyżowania z ul. Kilińskiego do skrzyżowania z ul. Listopadową Projekt 9.pdf 18
10 Dokończenie rozbudowy domku wiejskiego – remont starej i wykonanie nowej części dachu Projekt 10.pdf 59
11 Zwiększenie komfortu rekreacyjnego spędzania wolnego czasu w Centrum  Rekreacji i Sportu w Strojcu poprzez budowę altany wraz z wyposażeniem i wybrukowanym terenem pod altanę Projekt 11.pdf 179
12 Harcówka – modernizacja pomieszczeń Projekt 12.pdf 181

A na koniec trochę statystyki w postaci wykresów:

wykres5.jpeg
wykres1.jpeg
wykres3.jpeg
wykres2.jpeg
wykres4.jpeg

Do pobrania:
Protokół Zespołu ds. budżetu obywatelskiego z dnia 21 listopada 2017 r. z przeprowadzonego głosowania: PDFProtokół (1,07MB)