Poniżej publikujemy akty prawne dot. Budżetu Obywatelskiego Gminy Praszka na rok 2018:

Uchwała nr 202/XXVIII/2017 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Praszka na rok 2018. PDFU202-XXVIII-2017.pdf (633,18KB)
Zarządzenie Burmistrza Praszki nr Or.0050.109.2017 z dnia 04-10-2017 r.  w sprawie powołania zespołu do spraw budżetu obywatelskiego Z109-2017.pdf
Zarządzenie Burmistrza Praszki  nr Or.0050.130.2017 Z dnia 17-11-2017 r. w sprawie zmian w składzie osobowym zespołu do spraw budżetu obywatelskiego Z130-2017.pdf