Poniżej przedstawiamy informacje oraz dokumenty dotyczące Budżetu Obywatelskiego na rok 2018. Zasady zgłaszania projektów, głosowania zostały określone uchwałą Rady Miejskiej w Praszce nr 202/XXVIII/2017 z dnia  21 czerwca 2017 roku. Niniejsza uchwała określa regulamin oraz wzór wniosku propozycji zadania do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego.

Poniżej przypomnienie wszystkich ważnych informacji dotyczących Budżetu Obywatelskiego na rok 2018.

  • zadania muszą być zgodne z prawem oraz mieścić się w granicach zadań i kompetencji gminy

  • łączna kwota projektów przyjęta do realizacji w 2018 roku nie może przekroczyć kwoty 50 000,00 zł.

  • realizacja zadań w ramach budżetu obywatelskiego odbywa się w ciągu jednego roku budżetowego

  • prawo do zgłaszania projektów ma każdy mieszkaniec gminy

  • prawo do udziału w głosowaniu na poszczególne projekty ma każdy mieszkaniec gminy, który ukończył 16 lat

Harmonogram budżetu obywatelskiego

  • 11.09.2017 r. – 30.09.2017 r – Składanie wniosków
  • 02.10.2017 r. – 12.10.2017 r. – Weryfikacja wniosków i dopuszczenie zadań do głosowania,
  • 13.10.2017 r. – 20.10.2017 r. - Kampania informacyjna o projektach,
  • 21.10.2017 r. – 06.11.2017 r. – Głosowanie na projekty,
  • do 10.11.2017 r. – Weryfikacja głosowania i publikacja zwycięskich zadań

Załączniki:
Uchwała Rady Miejskiej - PDFU202-XXVIII-2017.pdf (633,18KB)
Formularz zgłoszeniowy propozycji zadania wersja do druku - PDFformularz zgłoszeniowy.pdf (373,15KB)
Formularz zgłoszeniowy propozycji zadania wersja edytowalna - DOCXformularz zgloszeniowy.docx (30,26KB)